Firma I Produkty i usługiRODO I Kontakt I Oferty Pracy I Ogłoszenia i przetargi I Akcjonariusze I Email


ul. Powstańców Śląskich 85
42-701 Lubliniec

www.ethosenergygroup.pl
ethosenergy@ethosenergygroup.pl

Centrala:
tel. +48 34 357 21 00
fax +48 34 356 35 17

Informacje dodatkowe:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
XVII Wydział Gospodarczy KRS
Rejestr Przedsiębiorców nr 0000056279
Kapitał zakładowy 35 373 720,00 PLN
Kapitał wpłacony   35 373 720,00 PLN
NIP 575-00-08-008
NIP UE PL 5750008008
Regon 150058523
Konto: Bank PeKaO S.A.
23 1240 4227 1111 0000 4843 5185

 

Dyrektor ds. Produkcji, Członek Zarządu – Janusz Osadnik

Tel. sekretariatu +48 (34) 3572 155

 

Pełnomocnik ds. Zarządzania Zintegrowanym Systemem – Tomasz Jasiński

Tel. +48 (34) 3572 309

 

Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju, Prokurent – Rafał Maniara

Tel. sekretariatu +48 (34) 3572 155

 

Kierownik Działu Zarządzania Personelem i Komunikacji – Aleksandra Pietrucha

Tel. +48 (34) 3572 410

 

Główny Księgowy, Prokurent – Katarzyna Rudnicka

Tel. +48 (34) 3572 357

 

Dyrektor Zakładu Generatorów, Prokurent – Damian Kardas

Tel. sekretariatu +48 (34) 3572 430

 

Dyrektor Zakładu Transformatorów – Damian Kowalik

Tel. sekretariatu +48 (34) 3572 430

 

Dyrektor Zakładu Mechanicznego – Krystian Pradelok

Tel. sekretariatu +48 (34) 3572 485

 

Inspektor Ochrony Danych – Angelika Polok

Tel. +48 (34) 3572 198

 

Dział Obsługi Rynku Krajowego  Zakładu Generatorów – Kierownik – Marek Podgrodzki

Tel. +48 (34) 3572 373

 

Kierownik Działu Obsługi Klienta Zakładu Transformatorów – Krzysztof Mucha

Tel. +48 (34) 3572 340

 

Kierownik Działu Obsługi Klienta Zakładu Mechanicznego – Marek Foks

Tel. +48 (34) 3572 485

 

Kierownik Działu Zaopatrzenia – Michał Gruszka

Tel. +48 (34) 3572 470

 

Kierownik Działu Technicznej Obsługi Zakładu – Piotr Guzy

Tel. +48 (34) 3572 420

 

Główny Specjalista ds. Rozwoju Produktu i Marketingu – Tomasz Dusza 

Tel. +48 (34) 3572 471

 

Kierownik Działu Informatyki – Henryk Najgebauer

Tel. +48 (34) 3572 412

 

Specjalista ds. Marketingu – Bożena Kasperska-Paczek

Tel. +48 (34) 3572 331

 

Dyrektor Naczelny, Prezes Zarządu- Fryderyk Zębik

Tel. sekretariatu +48 (34) 3572 110

 

Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych, Członek Zarządu- Bartłomiej Dośpiał

Tel. sekretariatu +48 (34) 3572 170