Modernizacje i wydłużenie czasu życia

Elektrownie modyfikują i modernizują swoje istniejące wyposażenie z różnych powodów, wynikających m.in. ze zmian w przepisach ochrony środowiska i innych regulacjach, z potrzeb wyeliminowania stwierdzonych wad, czy też zwiększenia dostępności eksploatacyjnej.

W generatorach zachodzi szereg zjawisk fizycznych prowadzących do pogarszania się ich stanu technicznego, jak np. procesy starzeniowe i zmęczeniowe, które znacznie zwiększają ryzyko eksploatacyjne, zwłaszcza po latach eksploatacji w zmiennych warunkach obciążenia, gdy generator zbliża się do końca zaprojektowanego czasu życia. W takich warunkach rozwiązaniem może okazać się jego modernizacja.

EthosEnergy prowadzi obszerne kompletne modernizacje dużych generatorów z chłodzeniem wodorowo-wodnym jak również poszczególnych węzłów konstrukcyjnych, bazując na zdobytej wiedzy i 50-letnim doświadczeniu. Nasze rozwiązania modernizacyjne zostały pomyślnie wdrożone w wielu generatorach o mocy znamionowej do 600 MW i mogą być stosowane praktycznie we wszystkich maszynach, niezależnie od tego, kto był ich pierwotnym producentem.

Powodów modernizowania generatorów jest wiele, m.in. poprawa konstrukcji generatora, eliminacja niedoskonałości konstrukcyjnych, zwiększenie mocy znamionowej, poprawa wszelkich parametrów roboczych i eksploatacyjnych, zwiększenie wydajności, niezawodności, elastyczności, bezpieczeństwa, wydłużenie czasu życia, jak również spełnienie wszelkich innych wymagań i oczekiwań Klienta. Nasza oferta zawiera szeroką gamę produktów i usług, nasze modernizacje i modyfikacje dotyczą całego generatora, tj. stojana, wirnika, wewnętrznych systemów chłodzenia i wentylacji, jak również wszelkich innych strategicznych komponentów. Nasze innowacyjne rozwiązania zostały opracowane w oparciu o liczne szczegółowe analizy i optymalizacje techniczne, zostały pozytywnie zweryfikowane w praktyce eksploatacyjnej, w wielu generatorach zmodernizowanych i nowo wyprodukowanych, pracujących w różnych warunkach, w wielu krajach na całym świecie. Ich prosta, solidna i wytrzymała konstrukcja gwarantuje wiele lat niezawodnej eksploatacji. Wyniki licznych badań diagnostycznych naszych generatorów w eksploatacji potwierdzają poprawność i słuszność przyjętych założeń konstrukcyjnych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o produktach i usługach prosimy o kontakt.
Produkty i usługi
Modernizacje stojanów

EthosEnergy opracowuje i wdraża modernizacje stojanów generatorów o mocy do 600 MW, charakteryzujące się szeroką gamą innowacyjnych i sprawdzon

WIĘCEJ
Modernizacje wirników

EthosEnergy modernizuje wirniki generatorów o mocy do 600 MW, korzystając z szerokiej gamy innowacyjnych i sprawdzonych w praktyce rozwiązań techn

WIĘCEJ
Modernizacje komponentów

Bazując na zdobytej wiedzy i doświadczeniu, EthosEnergy modernizuje komponenty i wyposażenie generatorów, niezależnie od ich typu czy też pierwo

WIĘCEJ