Modernizacje i przedłużanie życia transformatorów

Oprócz usług serwisowych i remontowych oferujemy również możliwość zwiększenia wydajności transformatora poprzez wprowadzenie modyfikacji w jego konstrukcji.

Przeprowadzenie modernizacji transformatora stanowi rozwiązanie szczególnie zyskowne w przypadku konstrukcji starszego typu, których parametry użytkowe ograniczone są ze względu na Monitorowanie onlinezastosowane rozwiązania konstrukcyjne bądź przestarzałe materiały. Nowsze transformatory również można poddać modernizacji przez wymianę kluczowych komponentów zapewniając tym samym lepsze parametry eksploatacyjne całej jednostki. Wprowadzenie udoskonaleń do konstrukcji może zmierzać do obniżenia temperatury średniej jak również maksymalnej, co pozwala na podniesienie mocy oraz zwiększenie niezawodności.

Z powodu zużycia oraz degradacji elementów każdy transformator w pewnym momencie osiąga jako urządzenie koniec swojego czasu życia. Nie musi to oznaczać jego wycofania z eksploatacji oraz zezłomowania o ile podjęte zostaną działania, zmierzające do przywrócenia mu odpowiedniego stanu technicznego. Działania takie sprowadzają się do zastąpienia zdegradowanych komponentów nowymi bądź zregenerowanymi.

Zalety modernizacji i przedłużania życia transformatorów:

  • Modernizacja wszystkich wymagających tego komponentów transformatora
  • Znaczne zwiększenie mocy znamionowej, zwykle w zakresie 5 – 20%
  • Przedłużenie żywotności w zależności od zastosowanych rozwiązań
  • Ograniczenie strat mocy czynnej skutkujące podniesieniem sprawności transformatora
  • Zwiększona niezawodność dzięki nowym materiałom i konstrukcji układu izolacyjnego
W celu uzyskania dodatkowych informacji o produktach i usługach prosimy o kontakt.