Firma I Produkty i usługiRODO I Kontakt I Oferty Pracy I Ogłoszenia i przetargi I Akcjonariusze I Email


Informacja dla klientów/dostawców o przetwarzaniu danych osobowych przez EthosEnergy Poland S.A. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO,  informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EthosEnergy Poland S.A. z siedzibą  w Lublińcu (42-701) przy ul. Powstańców Śląskich 85. 

2. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z powołanym w Spółce Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: iod@ethosenergygroup.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, z których usług skorzysta EthosEnergy Poland S.A. w celu realizacji umowy, tj. firmy transportowe, kurierskie, itp. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego zostanie Państwu przekazana odrębna informacja. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:  przez czas wykonania umowy,  przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:  a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania,  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, c) przenoszenia  danych osobowych.

8. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości realizacji umowy. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.